Actualizare CGB si LTC PF din 02.04.2024

Draga Client,

 

Dorim sa te informam ca BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. (denumita in continuare „Banca” sau „BRCI”) va modifica Conditiile Generale Bancare aferente Persoanelor Fizice (denumite in continuare si „CGB”), incluzand Lista de Tarife si Comisioane aplicabila pentru clientii Persoane Fizice (denumita in continuare si „LTC”), iar data de intrare in vigoare a noilor versiuni este 02.04.2024.

 

Te invitam sa parcurgi cu atentie continutul noii versiuni a acestor documente, versiune disponibila in toate unitatile teritoriale ale Bancii si/sau pe pagina oficiala de internet a Bancii www.brci.ro, link https://www.brci.ro/ro/produse/cont-curent.html.

 

 

 

Principalele modificari ale CGB privesc restructurarea, actualizarea si/sau completarea acestora prin:

 

 • reasezarea prevederilor contractuale intr-o structura noua, dupa cum urmeaza: (i) clauzele generale aplicabile tuturor serviciilor si produselor bancare se regasesc in Sectiunile 1-7 ale CGB, (ii) clauzele continand termenii si conditiile specifice aferente serviciilor si produselor bancare contractate odata cu initierea relatiei contractuale de afaceri si incluse in cadrul CGB se regasesc in Anexele 1-7 la CGB, respectiv: Termeni si Conditii Specifice Contractului de Cont Curent („TCSCC”) - Anexa 1, Termeni si Conditii Specifice Contractului privind Utilizarea Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta („TCSCIPD”) - Anexa 2, Termeni si Conditii Specifice Contractului de Emitere Card („TCSCEC”) - Anexa 3, Termeni si Conditii Specifice privind Furnizarea Serviciului Info SMS („TCSSA”) - Anexa 4, Termeni si Conditii Specifice Instrumentelor de Debit („TCSID”) - Anexa 5, Termeni si Conditii Specifice Operatiunilor de Schimb Valutar („TCSSV”) - Anexa 6, Termeni si Conditii Specifice Semnaturii Electronice Calificate („TCSSEC”) – Anexa 7,  (iii) Lista de Tarife si Comisioane aplicabila pentru clientii Persoane Fizice („LTC”) se regaseste in Anexa 8 la CGB;
 • introducerea, adaptarea/actualizarea sau clarificarea unor definitii/noi termeni utilizati in cuprinsul CGB;
 • introducerea unor prevederi suplimentare aplicabile serviciilor/produselor bancare: Sectiunea 4 din CGB;
 • introducerea unor prevederi suplimentare legate de raspunderea partilor: Sectiunea 4 din CGB, art. 4.4;
 • unele clarificari si completari privind clauzele legate de incetarea relatiei contractuale de afaceri si incetarea relatiei contractuale aferente oricarui serviciu/produs bancar: Sectiunea 6 din CGB;
 • introducerea unor prevederi suplimentare referitoare la blocarea conturilor/instrumentelor de plata emise de Banca: Termeni si Conditii Specifice Contractului de Cont Curent („TCSCC”), art. 12;
 • redenumirea Serviciului „Alert SMS” in „Info SMS”;

 

Referitor la LTC, modificarile sunt:

 • La comisionul „Transmiterea prin curier a documentelor de plati, incasari sau alte documente”, se adauga TVA;
 • La pct 4 ORDIN DE PLATA CONDITIONAT, se adauga „Modificare / Anulare ordin de plata conditionat primit” in lei si in valuta si se modifica valoarile comisioanelor pentru Ordin de plata conditionate in lei. Valorile modificate sunt cele de mai jos:
  • Emitere ordin de plata conditionat in Lei - 250 Lei;
  • Modificare / Anulare ordin de plata conditionat in Lei emis  - 150 Lei;
  • Avizare ordin de plata conditionat in Lei primit – 400 Lei;
  • Modificare / Anulare ordin de plata conditionat in Lei  primit – 150 Lei;
  • Modificare / Anulare ordin de plata conditionat in valuta primit – 30 Euro;
 • S-a inlocuit „SEPA” cu „in UE/SEE in Euro si cu comision SHA” iar „non SEPA” s-a  inlocuit cu „in afara UE/SEE sau in UE/SEE in alta valuta decat Euro sau cu alt comision decat SHA.

 

De asemenea, te informam ca daca nu esti de acord cu modificarile efectuate de Banca, in cadrul noii versiuni a Conditiilor Generale Bancare aferente Persoanelor Fizice, ai dreptul sa denunti in mod unilateral relatia contractuala cu Banca, fara a suporta penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv catre BRCI. Te rugam sa ai in vedere faptul ca, odata cu incetarea relatiei contractuale cu Banca, daca nu exista alte prevederi contrare si/sau alte conditii limitative, vor inceta toate si oricare din serviciile si/sau produsele bancare contractate cu Banca.

 

In cazul in care optezi pentru denuntarea relatiei contractuale cu Banca, poti solicita acest lucru pana la data de 01.04.2024, in scris, in orice agentie a BRCI sau prin email transmis de pe adresa ta de email inregistrata in evidentele BRCI la adresa asistenta.clienti@brci.ro, ori telefonic la numarul 021 2006 111 (de Luni pana Vineri, in intervalul 09.00-17.00).

 

Daca pana la data mentionata anterior, nu iti exprimi in modul mai sus aratat, dezacordul cu privire la modificarile efectuate in cadrul noii versiuni a Conditiilor Generale Bancare si a noii Liste de Tarife si Comisioane aferente Persoanelor Fizice, acestea vor fi considerate acceptate in mod tacit. De asemenea, utilizarea serviciilor si/sau produselor Bancii dupa intrarea in vigoare a noii versiuni a CGB, si a noii versiuni a LTC, reprezinta acceptarea tacita din partea ta a modificarilor efectuate si comunicate prin prezentul e-mail.

 

Cu stima,

Echipa BRCI