Actualizare CGB si LTC PF si PJ din 31.05.2024

Stimate Client,

 

 

Dorim sa te informam ca BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. (denumita in continuare „Banca” sau „BRCI”) va modifica incepand cu 31.05.2024 Conditiile Generale Bancare (denumite in continuare si „CGB ”), incluzand Lista de Tarife si Comisioane (denumita in continuare si „LTC”) aferente clientilor Persoane Fizice, cat si  clientilor Persoane Juridice.

 

Te invitam sa parcurgi cu atentie continutul noii versiuni a acestor documente, versiune disponibila in toate unitatile teritoriale ale Bancii si/sau pe pagina oficiala de internet a Bancii www.brci.ro, link https://www.brci.ro/ro/produse/cont-curent.html, respectiv la link https://www.brci.ro/ro/produse/cont-curent-pj.html.

 

 

Completarile din CGB pentru Persoane Fizice cat si pentru Persoane Juridice privesc:

·      sectiunea 2 - Interpretari si definitii, cu definitii pentru „Limite de Tranzactionare zilnice prin Instrumente de Plata cu Acces la Distanta” si „Plati Instant”,

·      4.4.2 Raspunderea Bancii,la Art 4.4.2.4

·      In Anexa 1 la CGB - TERMENI SI CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI DE CONT CURENT, la Art 11 - Refuzul sau suspendarea executarii anumitor Instructiuni ale Clientului

 

Referitor la LTC, modificările sunt:

 

Pentru Persoane Fizice se adauga:

·      Pct 9. Limite de Tranzactionare zilnice prin Instrumente de Plata cu Acces la Distanta

Limita de Tranzactionare zilnica -50.000 Euro echivalent

·      la PROGRAMUL DE PROCESARE A OPERATIUNILOR INTERBANCARE (BRCI - ALTA BANCA)-  prin BRCI iBanking:

Platile care se efectueaza prin canalul Plati Instant se proceseaza 24/7, atat in Zilele Bancare cat si in Zilele Nebancare.

 

Pentru Persoane Juridice se adauga:

·      Pct. 13. Limite de Tranzactionare zilnice prin Instrumente de Plata cu Acces la Distanta

Limita de Tranzactionare zilnica - 500.000 Euro echivalent

·      la PROGRAMUL DE PROCESARE A OPERATIUNILOR INTERBANCARE (BRCI - ALTA BANCA)- Prin BRCI iBanking:

Platile care se efectueaza prin canalul Plati Instant se proceseaza 24/7, atat in Zilele Bancare cat si in Zilele Nebancare

·      la Ordine de Plata prin Instrumente de Plata cu Acces la Distanta, se dauga un nou comision Plati interbancare in GBP procesate prin canal Convera15 – 10 Euro pe tranzactie

      Cu nota 15 - Ordinele de plata interbancare in GBP sunt procesate prin Convera Financial Europe

 

De asemenea, te informam ca daca nu esti de acord cu modificarile efectuate de Banca, in cadrul noii versiuni a Conditiilor Generale Bancare si/sau a Listei de Tarife de Comisioane, ai dreptul sa denunti in mod unilateral relatia contractuala cu Banca, fara a suporta penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv catre BRCI. Te rugam sa ai in vedere faptul ca, odata cu incetarea relatiei contractuale cu Banca, daca nu exista alte prevederi contrare si/sau alte conditii limitative, vor inceta toate si oricare din serviciile si/sau produsele bancare contractate cu Banca.

 

In cazul in care optezi pentru denuntarea relatiei contractuale cu Banca, poti solicita acest lucru pana la data de 30.05.2024, in scris, in orice agentie a BRCI sau prin email transmis de pe adresa ta de email inregistrata in evidentele BRCI la adresa asistenta.clienti@brci.ro, ori telefonic la numarul 021 2006 111 (de Luni pana Vineri, in intervalul 09.00-17.00).

 

Daca pana la data mentionata anterior, nu iti exprimi in modul mai sus aratat, dezacordul cu privire la modificarile efectuate in cadrul noi versiuni a Conditiilor Generale Bancare si/sau a Listei de Tarife de Comisioane, acestea vor fi considerate acceptate in mod tacit. De asemenea, utilizarea serviciilor si/sau produselor Bancii dupa intrarea in vigoare a noii versiuni a CGB, reprezinta acceptarea expresa din partea ta a modificarilor efectuate si comunicate prin prezenta informare.

 

Cu stima,

Echipa BRCI.